Tin bão trên biển đông

   

Thông tin dự báo thời tiết khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình

    Dự báo thời tiết khu vực Thái Bình đêm 16 ngày 17/12/2017

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau:

Khu vực thành phố Thái Bình và lân cận

(bao gồm: TP Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Kiến Xương)

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét đậm.

                Nhiệt độ :               11 ÷ 180C               

               Độ ẩm trung bình :   60 ÷ 65%

 

Khu vực phía Bắc tỉnh

(bao gồm huyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ và huyện Đông Hưng)

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét đậm.

                Nhiệt độ :               11 ÷ 180C               

               Độ ẩm trung bình :   60 ÷ 65%

 

Khu vực các huyện ven biển

(bao gồm huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải)

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 4. Đêm và sáng trời rét đậm.               

                Nhiệt độ :              11 ÷ 180C               

               Độ ẩm trung bình :  63 ÷ 68%