CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo hải văn 10 ngày vùng biển Thái Thụy, Tiền Hải
DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY VÙNG BIỂN THÁI THỤY - TIỀN HẢI (Từ ngày 05 ÷ 14/6/2020)

    Thứ sáu, ngày 05/06/2020

1. DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 05 ÷ 07/6/2020

Ngày

Thủy triều (m)

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

05/6

Cao nhất: 3.0 lúc 15h00

Thấp nhất: 1.0 lúc 04h30

1.0 ÷ 2.0

Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

06/6

Cao nhất: 3.3 lúc 16h00

Thấp nhất: 0.6 lúc 05h30

1.0 ÷ 2.0

Nam – Tây Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

07/6

Cao nhất: 3.5 lúc 17h00

Thấp nhất: 0.3 lúc 06h30

1.0 ÷ 2.0

Nam – Tây Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

2. DỰ BÁO XU THẾ HẢI VĂN TỪ NGÀY 08 ÷ 14/6/2020

 

Thủy triều

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

Triều cường xuất hiện vào các ngày 08÷12/6/2020

1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Nam – Tây Nam

0.2 ÷ 0.5

Đông Bắc

Thủy triều ngày 13÷14/6 cao khoảng 2.8÷2.5m

1.0 ÷ 2.0

Nam – Đông Nam

0.2 ÷ 0.5

Đông Bắc

Ghi chú: Mực nước triều tính theo cao độ hải đồ.

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com