CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 08/12 đến ngày 18/12/2019)

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 08

Ngày 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

 

 

 

 

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

230C

9 – 240C

10 – 250C

11 – 250C

13 – 250C

17 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 270C

20 – 270C

Gió

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 2m/s

Tây Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

220C

9 – 230C

10 – 240C

11 – 240C

13 – 240C

17 – 230C

19 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

Gió

Tây Bắc 4m/s

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 3m/s

Đông Bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

62%

57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

90C

220C

9 – 230C

10 – 240C

11 – 240C

13 – 240C

17 – 230C

19 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

Gió

Tây Bắc 4m/s

Tây Bắc 3m/s

Tây Bắc 3m/s

Đông Bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

62%

57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R             : Tổng lượng mưa (mm).

- T             : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió         : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

  - U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com