CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 12 đến ngày 22/02/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

 

 

 

 

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét.

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.  

Không mưa.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

3.0

2.0

-

-

2.0

-

-

-

-

-

-

T

210C

 250C

21 – 270C

22 – 270C

13 – 160C

13 – 170C

13 – 170C

13 – 180C

15 – 200C

17 – 210C

17 – 230C

Gió

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét.

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.  

Không mưa.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Tời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

7.0

4.0

-

-

4.0

-

-

-

-

-

-

T

210C

 250C

21 – 270C

22 – 270C

13 – 160C

13 – 170C

13 – 170C

13 – 180C

15 – 200C

17 – 210C

17 – 230C

Gió

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s