CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 13 đến ngày 23/02/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

 

 

 

 

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét.

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. 

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa. Trời rét đậm.

Không mưa. Trời rét đậm.

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

0.2

0.1

-

2.0

-

-

-

-

-

-

-

T

210C

 250C

22 – 270C

13 – 200C

13 – 170C

13 – 170C

13 – 190C

15 – 200C

17 – 210C

17 – 230C

17 – 240C

Gió

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT