CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 26/3 đến ngày 05/4/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30

Ngày 31

Ngày 01/4

Ngày 02/4

Ngày 03/4

Ngày 04/4

Ngày 05/4

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT