CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 11/5 đến ngày 21/5/2020

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Có mưa rào và dông.

Có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Có mưa, mưa vừa và dông.

Đêm và sáng có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

R

6.2

20.0

-

-

-

-

15.0

8.0

-

-

-

T

240C

280C

25 – 300C

26 – 310C

27 – 320C

27 – 320C

26 – 300C