CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 14/5 đến ngày 24/5/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa

R

-

-

-

20.0

-

-

-

-

25.0

-

-

T

260C

320C

27 – 330C

26 – 320C

27 – 330C

26 – 320C

27 – 330C

28 – 340C

27 – 330C

27 – 320C

26 – 310C

Gió

 Nam 3m/s

Nam 4m/s

Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT