CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 21/5 đến ngày 31/5/2020)

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30

Ngày 31

HƯNG HÀ

Mây,

HT