CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 23/5 đến ngày 02/6/2020

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30

Ngày 31

Ngày 01/6

Ngày 02/6

HƯNG HÀ

Mây,

HT