CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 29/5 đến ngày 08/6/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 29

Ngày 30

Ngày 31

Ngày 01/6

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Ngày 04/6

Ngày 05/6

Ngày 06/6

Ngày 07/6

Ngày 08/6

HƯNG HÀ

Mây,

HT