CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 05 đến ngày 15/6/2020

   THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 05

Ngày 06

Ngày 07

Ngày 08

Ngày 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

HƯNG HÀ

Mây,

HT