CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 29/6 đến ngày 09/7/2020)

 

   THỜI GIAN

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 29/6

Ngày 30/6

Ngày 01/7

Ngày 02/7

Ngày 03/7

Ngày 04/7

Ngày 05/7

Ngày 06/7

Ngày 07/7

Ngày 08/7

Ngày 09/7

HƯNG HÀ

Mây,

HT