CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 01 năm 2018)

THỜI GIAN

 

 

ĐỊA ĐIỂM

YẾU
Tố

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày18

Ngày19

Ngày

Đêm

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 150C

12 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 150C

12 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 150C

12 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 140C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

67%

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 140C

12 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

67%

 65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ  (KIẾN XƯƠNG)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

1,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 140C

11 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

16 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

68%

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

2,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 140C

11 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

16 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN  (THÁI THỤY)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hại

Không mưa. Trời rét hai

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét

R

-

-

-

-

2,0

0,6

-

-

-

-

-

T

11-130C

11 - 120C

11 - 140C

11 - 160C

12 - 160C

12 - 160C

13 - 190C

14 -210C

15 - 220C

16 – 220C

16 – 220C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

 68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com