CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018)

THỜI GIAN

 

 

ĐỊA ĐIỂM

YẾU
Tố

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày19

Ngày20

Ngày 21

Ngày

Đêm

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,5

0,4

-

1,0

0,5

-

1,0

0,8

1,0

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,7

0,4

-

1,0

0,4

-

1,0

0,7

2,0

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,6

0,4

-

1,0

0,3

-

2,0

0,8

1,0

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

 Đông bắc 3m/s 

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,7

0,4

-

1,0

0,3

-

1,0

0,7

1,0

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,8

0,3

-

1,0

0,3

-

0,8

0,6

0,8

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 

 

 

 

 

 

 

U

65%

68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ  (KIẾN XƯƠNG)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,6

0,5

-

1,0

0,3

-

0,7

0,8

1,0

T

13 – 170C

11 - 120C

13 - 160C

14 - 170C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 220C

17 – 220C

18 - 230C

17 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 

 

 

 

 

 

 

U

68%

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,7

0,4

-

2,0

0,8

-

0,6

0,8

1,0

T

13 – 160C

12 - 130C

13 - 170C

14 - 180C

14 - 200C

16 -210C

16 - 210C

17 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 210C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s 

 Đông bắc 3m/s 

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN  (THÁI THỤY)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

-

0,7

0,4

-

2,0

0,7

-

0,5

0,8

1,0

T

13 – 160C

12 - 130C

13 - 160C

14 - 180C

16 - 200C

16 -210C

16 - 210C

17 – 220C

17 – 210C

18 - 220C

17 - 210C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s 

 Đông bắc 3m/s 

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com