CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 01 năm 2018)

 

THỜI GIAN

 

 

ĐỊA ĐIỂM

YẾU
Tố

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày20

Ngày21

Ngày 22

Ngày

Đêm

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,5

0,4

0,4

1,0

0,5

-

0,7

0,8

1,0

0,9

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -220C

17 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 220C

17 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,7

0,4

0,2

1,0

0,4

-

0,5

0,7

2,0

1,0

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -220C

17 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 220C

17 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

Đông bắc 3m/s  

Gió nhẹ 

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,6

0,4

0,3

1,0

0,3

-

0,6

0,8

1,0

0,7

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 220C

17 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s 

 Đông bắc 3m/s 

Gió nhẹ 

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,7

0,4

0,2

1,0

0,3

-

0,6

0,7

1,0

0,8

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -210C

17 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 220C

18 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 4m/s 

Đông bắc 3m/s  

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,8

0,3

0,2

1,0

0,3

-

0,6

0,7

0,8

0,6

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 220C

17 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 4m/s 

Đông bắc 3m/s  

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ  (KIẾN XƯƠNG)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,6

0,5

0,3

1,0

0,3

-

0,5

0,7

1,0

0,8

T

15 - 180C

14 - 150C

14 - 190C

15 - 200C

17 -220C

16 - 220C

16 – 230C

17 – 220C

18 - 230C

17 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 4m/s 

Đông bắc 3m/s  

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,7

0,4

0,3

2,0

0,8

-

0,6

0,8

2,0

0,8

T

15 - 170C

13 - 140C

14 - 180C

14 - 200C

16 -210C

16 - 210C

17 – 220C

16 – 210C

18 - 220C

17 - 210C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s 

 Đông bắc 4m/s 

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

75%

78%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN  (THÁI THỤY)

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Đêm có mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng có sương mù nhẹ. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa nhỏ. Trời rét

R

-

0,7

0,5

0,4

2,0

0,7

-

0,5

0,6

1,0

0,7

T

15 - 170C

13 - 140C

14 - 180C

16 - 200C

16 -210C

16 - 210C

17 – 220C

16 – 210C

18 - 220C

17 - 210C

18 - 220C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s 

 Đông bắc 4m/s 

 Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

U

75%

78%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin phát lúc: 16h00

Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R              : Tổng lượng mưa (mm)

- T              : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C)

- Gió          : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến

- U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%)

 

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com