CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 13 đến ngày 22/02 năm 2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

PHÍA BẮC TỈNH - HƯNG HÀ

Mây,

HT


Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.   Trời rét

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.  Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

0.1

-

-

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

1.2

3.0

1.8

T

130C

180C

13 - 210C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 240C

20 - 250C

20- 250C

20- 230C

19- 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

851%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM TỈNH - TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT


Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.   Trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

0.1

-

-

0.1

0.3

0.1

0.1

0.2

1.2

3.0

1.8

T

130C

180C

13 - 210C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 240C

20 - 250C

20- 250C

20- 230C

19- 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

Đông 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG VEN BIÊN (TIỀN HẢI)

Mây,

HT


Có mưa nhỏ. Trời rét đậm

Không mưa. Trời rét đậm.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.   Trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

0.1

-

-

0.1

0.4

0.1

0.1

0.2

1.2

3.3

2.3

T

130C

180C

13 - 210C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 240C

20 - 250C

20- 250C

20- 230C

19- 220C

Gió

Đông bắc 3m/s

 Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm)

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C)

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến

      - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%)

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com