CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 14 đến ngày 23/02 năm 2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

PHÍA BẮC TỈNH - HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa.Trời rét.

Không mưa. Trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.   Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

-

-

0.1

0.1

-

0.2

0.2

0.3

3.0

0.5

0.3

T

140C

220C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 250C

20 - 260C

21- 250C

19- 220C

17- 190C

17- 200C

Gió

Đông 3m/s

 Đông 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

76%

73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM TỈNH - TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa.Trời rét.

Không mưa. Trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

-

-

0.1

0.1

-

0.2

0.2

0.3

3.0

0.5

0.3

T

140C

220C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 250C

20 - 260C

21- 250C

19- 220C

17- 190C

17- 200C

Gió

Đông 3m/s

 Đông 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

76%

73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG VEN BIÊN (TIỀN HẢI)

Mây,

HT

Không mưa.Trời rét.

Không mưa. Trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.   Đêm và sáng  trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.  Đêm và sáng  trời rét.

Không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm trời rét.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

R

-

-

0.1

0.1

-

0.2

0.2

0.3

4.0

0.7

0.3

T

140C

220C

16 - 230C

18 - 240C

17 - 250C

19- 250C

20 - 260C

21- 250C

19- 220C

17- 190C

17- 200C

Gió

Đông 4m/s

 Đông 4m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

79%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm)

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C)

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến

      - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%)

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com