CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 12/03 đến ngày 21/3/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

PHÍA BẮC TỈNH - HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng  có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Sáng  có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trời rét

 

mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù.

mưa, mưa nhỏ.

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào

Không mưa.

R

01

0.1

0.6

2.2

0.3

-

0.9

2.2

0.5

7.2

-

T

160C

230C

19 - 240C

19 - 250C

20 - 260C

21 - 250C

22 - 260C

22 - 270C

22 - 26C

19 - 230C

18 - 230C

Gió

Đông 4m/s

Đông 4m/s

Đông nam 5m/s

Nam đông nam 6/s

 

 

 

 

 

 

 

U

91%

86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM TỈNH - TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng  có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Sáng  có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trời rét

 

mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù.

mưa, mưa nhỏ.

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào

Không mưa.

R

01

0.1

0.6

2.2

0.3

-

0.9

2.2

0.5

7.2

-

T

160C

230C

19 - 240C

19 - 250C

20 - 260C

21 - 250C

22 - 260C

22 - 270C

22 - 26C

19 - 230C

18 - 230C

Gió

Đông 4m/s

Đông 4m/s

Đông nam 5m/s

Nam đông nam 6/s

 

 

 

 

 

 

 

U

91%

86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG VEN BIỂN -TIỀN HẢI

Mây,

HT

Có mưa nhỏ. Trời rét

Sáng  có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Sáng  có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trời rét

 

mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù.

mưa, mưa nhỏ.

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào

Không mưa.

R

01

0.1

0.8

2.4

0.5

-

1.2

2.4

0.7

7.6

-

T

160C

220C

19 - 230C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

22 - 250C

22 - 260C

22 - 25C

19 - 220C

18 - 220C

Gió

Đông 5m/s

Đông 6m/s

Đông nam 6m/s

Nam đông nam 7/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm)

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C)

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến

      - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%)

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com