CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 13/03 đến ngày 22/3/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

4.0

0.1

7.0

4.0

3.0

4.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

6.0

0.1

7.0

7.0

3.0

6.6

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 5m/s

Đông nam 5m/s

Đông nam 4m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào. Trời rét

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa rào..

mưa, mưa  nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Không mưa.

Không mưa.

R

0.8

1.0

6.0

0.1

7.0

6.0

3.0

5.0

0.2

-

-

T

170C

220C

19 - 240C

20 - 250C

21 - 240C

21 - 250C

22 - 250C

22 - 260C

20 - 23C

19 - 230C

19 - 240C

Gió

Đông nam 5m/s

Đông nam 5m/s

Đông nam 4m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

94%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm)

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C)

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến

      - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%)

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com