CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 15 đến ngày 24/4/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 

 

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.5

3.5

0.2

0.3

6.7

3.5

1.5

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 7m/s

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.5

3.5

0.2

0.3

6.7

3.5

1.5

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 7m

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.0

3.5

0.2

0.3

6.7

3.5

1.5

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 7m

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.0

3.5

0.2

0.3

6.7

3.5

1.5

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 7m

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.5

25

0.2

0.3

6.0

3.5

1.0

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 7m

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.5

3.0

0.2

0.3

6.0

3.5

1.0

-

-

-

 

T

200C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 7m

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông. Trời lạnh

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa,  mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Có mưa, mưa rào nhẹ.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa  nhỏ và sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

Không mưa.

Sáng sớm có sương mù nhẹ

 

R

2.0

7.5

3.5

0.2

0.3

6.7

3.5

1.0

-

-

-

 

T

190C

230C

19 - 220C

19 - 220C

18 - 250C

20 - 250C

22 - 270C

23 - 280C

24 - 300C

24 - 300C

25 - 300C

 

Gió

Đông bắc 7m/s

Đông bắc 9m

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

U

98%

93%