CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Có mưa, mưa rào

và dông. Trời rét

Có mưa, mưa rào

 Trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét

  Không mưa.

Đêm và sáng trời rét

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

R

2.0

3.0

4.0

-

3.5

2.5

-

-

-

6.0

7.0

T

180C

210C

19 - 230C

19 - 250C

21 - 260C

23 - 270C

24 - 280C

24 - 290C

25 - 290C

24 - 260C

22 - 260C