CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ ngày 17/4 đến ngày 26/4/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.2

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.1

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.1

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.1

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.1

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.1

             0.1

0.2

3.5

0.5

-

-

-

13.2

2.5

0.2

T

190C

          230C

20 - 260C

22 - 260C

23 - 270C

24 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 280C

22 - 260C

21 - 270C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.2

             0.1

0.2

4.8

0.7

-

-

-

14.5

3.1

0.2

T

190C

          220C

20 - 250C

21 - 250C

22 - 260C

23 - 280C

24 - 280C

24 - 280C

24 - 270C

21 - 250C

20 - 260C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 4m/s

Đông 4m/s

Đông nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Nhiều mây. Có mưa nhỏ. Trời rét

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ..

Không mưa.

Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa, mưa rào

và dông.

Có mưa nhỏ

R

0.2

             0.1

0.2

4.5