CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 15 đến ngày 24/5/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 4m/s

Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

88%

83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

320C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 7m/s

Nam 7m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa

R

-

-

-

-

-

-

3.0

2.5

7.0

6.0

3.0

T

260C

320C

27 - 350C

27 - 350C

28 - 350C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 7m/s

Nam 7m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm).

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

         - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com