CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ ngày 16 đến ngày 25/5/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

340C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 320C

26 - 310C

26 - 310C

26 - 320C

Gió

 Nam 5m/s

Nam 6m/s

Nam 5m/s

Nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 330C

27 - 310C

26 - 300C

26 - 300C

26 - 310C

Gió

 Nam 6m/s

Nam 7m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

R

-

-

-

-

-

-

-

2.0

7.0

5.0

9.0

T

260C

330C

27 - 350C

27 - 350C

27 - 340C

27 - 340C

27 - 320C

27 - 320C

26 - 300C

26 - 300C

26 - 310C

Gió

 Nam 6m/s

Nam 7m/s

Nam 6m/s

Nam 6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm).

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

         - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com