CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 11 đến ngày 21/6/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

18.0

11.9

-

-

-

 

 

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

17.0

13.0

-

-

-

 

 

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

18.9

14.0

-

-

-

 

 

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

15.0

10.0

-

-

-

-

-

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

14.0

9.8

-

-

-

-

-

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

16.0

11.0

-

-

-

 

 

T

270C

350C

28 - 350C

28 - 340C

27 - 320C

26 - 320C

27 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

28 - 360C

Gió

 Tây nam 3m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 4 m/s

Tây nam 4 m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

13.8

9.5

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 - 340C

28 - 330C

27 - 310C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 340C

28 - 350C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 6m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

16.8

14.2

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 - 340C

28 - 330C

27 - 310C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 340C

28 - 350C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 6m/s

Tây nam 5m/s

Tây nam 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm).

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

         - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com