CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 13 đến ngày 23/6/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

18.0

11.9

8.9

-

-

 

 

 

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

17.0

13.0

8.6

-

-

 

 

 

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

18.9

14.0

8.7

-

-

 

 

 

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

15.0

10.0

9.0

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

14.0

9.8

8.5

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

16.0

11.0

8.0

-

-

 

 

 

T

270C

340C

28 - 340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 4m/s

Tây nam 5 m/s

Tây nam 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

13.8

9.5

7.2

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 - 340C

25 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 6m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc – đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%