CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 13 đến ngày 23/6/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

5.5

18.0

11.9

10.9

7.8

-

 

 

 

 

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

6.0

17.0

13.0

12.6

10.0

-

 

 

 

 

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

6.5

18.9

14.0

11.5

8.5

-

 

 

 

 

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

7.0

18.0

15.0

12.0

7.5

-

-

-

-

-

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

5.0

17.0

13.8

11.5

7.0

-

-

-

-

-

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

6.0

16.0

12.0

11.0

8.0

-

 

 

 

 

T

270C

340C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 360C

29 - 360C

Gió

 Tây nam 5m/s

Tây nam 4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc – đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

6.0

15.8

12.5

10.2

7.5

-

-

-

-

-

T

270C

340C

25 - 300C

25 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 330C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 350C

Gió

 Tây nam 6m/s

Tây nam 5m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc – đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

8.0

16.8

14.5

12.5

8.5

-

-

-

-

-

T

270C

340C

25 - 300C

25 - 300C

26 - 310C

27 - 320C

28 - 320C

28 - 340C

28 - 350C

28 - 350C

29 - 350C

Gió

 Tây nam 6m/s

Tây nam 5m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc – đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm).

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

         - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com