CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm ngày 10 đến ngày 20/7/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

 mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.5

10.2

15.9

65.0

20.0

48.3

20.8

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.5

26.8

10.2

15.9

70.0

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

11.2

15.9

69.3

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

10.2

15.9

70.0

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

10.2

15.9

70.0

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

10.2

15.9

70.0

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

300C

26 - 320C

27 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 300C

27 - 310C

27 - 310C

27 - 310C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

10.2

16.9

70.8

20.0

50.3

20.0

15.0

18.6

7.6

T

260C

290C

26 - 310C

27 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 290C

27 - 300C

27 - 300C

27 - 300C

Gió

Đông Nam 5m/s

Đông 4m/s

Đông 5m/s

Đông 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

92%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông

 

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa có nơi mưa to và dông.

 

Có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

Có mưa, mưa rào và dông.

 

R

25.0

26.8

10.2

15.9

69.0

20.8

50.3

21.0

15.2

18.6

7.6

T

260C

290C

26 - 310C

27 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

27 - 290C

27 - 300C

27 - 300C

27 - 300C

Gió

Đông Nam 5m/s

Đông 4m/s

Đông 5m/s

Đông 4m/s