CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm ngày 11 đến ngày 21/7/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

12.2

3.0

21.9

45.0

35.7

58.3

35.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.2

3.0

20.9

45.5

35.0

58.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.2

3.0

20.9

45.0

35.0

58.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.2

3.0

20.9

45.0

35.0

58.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.2

3.0

20.9

45.0

35.0

58.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.2

3.0

20.9

45.9

35.8

58.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

330C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

11.2

3.0

23.9

46.0

36.0

58.9

34.8

15.8

8.6

6.6

5.0

T

260C

320C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 4m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 5m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

80%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Đêm có mưa rào và dông

Sáng sớm có mưa rào và dông

Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

 

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông.

 

Đêm có mưa, mưa rào và dông.

 

R

10.9

3.0

21.9

45.9

35.6

59.3

34.8

15.0

8.6

6.6

5.0

T

260C

320C

26 - 300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

Gió

Đông Nam 5m/s

Đông nam 4m/s

Đông nam 5m/s

Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R            : Tổng lượng mưa (mm).

- T            : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió        : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

         - U           : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com