CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm ngày 12 đến ngày 22/7/2018)

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

26.2

45.2

35.7

58.7

35.8

15.5

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

26.9

47.0

35.7

58.3

35.8

15.0

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

25.9

45.8

35.7

58.9

35.8

15.0

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

24.9

46.0

35.7

58.3

35.8

15.0

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

25.8

45.0

35.7

58.8

35.8

15.0

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Gần sáng có mưa rào và dông

Có mưa, mưa vừa và dông

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

 

  mưa vừa, mưa to và dông.

 

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông

Có mưa, mưa vừa, mưa to  và dông.

 

 

Có mưa, mưa vừa và dông.

 

 

Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

R

7.5

25.9

46.0

38.7

58.3

35.8

15.0

8.6

-

-

4.0

T

260C

300C

25 - 290C

25 - 290C

25 - 290C

26 - 300C

26 - 310C

27 - 310C

27 - 320C

27 - 320C

27 - 330C

Gió

Đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

Đông đông bắc  4m/s

Đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

92%

87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT