CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 09 đến ngày 19/10/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

HƯNG HÀ

Mây,

HT


Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

4.0

5.5

-

-

1.2

2.0

12.2

15.5

5.0

9.0

8.0

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

4.0

5.5

-

-

1.2

2.0

10.0

14.8

4.5

8.0

5.0

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

6.0

5.5

-

-

1.2

2.0

8.5

9.0

10.0

8.0

5.0

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT


Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

5.0

7.5

-

-

1.2

2.0

7.7

8.5

11.0

8.2

8.2

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT


 

Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

4.0

8.0

-

-

1.2

2.0

7.5

8.0

10.0

8.0

8.0

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT


Có mưa, mưa rào và dông

sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

5.0

7.5

-

-

1.2

2.0

7.5

8.0

10.0

8.0

8.0

T

210C

260C

20 - 270C

20 - 270C

21 - 280C

22 - 300C

24 - 300C

23 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT


Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

5.0

8.5

-

-

1.2

2.0

9.5

12.0

13.0

8.5

8.5

T

210C

270C

21 - 270C

20 - 270C

22 - 280C

22 - 300C

24 - 290C

22 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 6m/s

Đông bắc 5m/s

 Bắc 5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

 

Có mưa, mưa rào và dông

Sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa rào.

Có mưa, mưa nhỏ

Có mưa, mưa nhỏ

R

6.0

7.5

-

-

1.2

2.0

10.5

9.7

12.5

8.7

6.0

T

210C

270C

21 - 270C

20 - 270C

22 - 280C

22 - 300C

24 - 290C

22 - 270C

22 - 270C

22 - 280C

23 - 280C

Gió

Đông bắc 7m/s

Đông bắc 9m/s

 Đông Bắc 9m/s

 Bắc 7m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R             : Tổng lượng mưa (mm).

- T             : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió         : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

       - U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

                                         ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH THÁI BÌNH

 

Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com