CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 11 đến ngày 21/10/2018

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

6.5

16.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

 Đông đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.0

18.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 3m/s

 Đông đông bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

Đông 4m/s

 Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

 

Đêm có mưa nhỏ.

Không mưa

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa

R

-

-

-

0.5

7.5

17.0

2.0

0.5

-

4.0

-

T

200C

270C

21 - 270C

23 - 300C

24 - 310C

24 - 270C

21 - 280C

22 - 290C

22 - 280C

23 - 280C

23 - 290C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

Đông 4m/s

 Đông nam 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

85%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R             : Tổng lượng mưa (mm).

- T             : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió         : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

       - U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com