CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 10/01/2019 đến ngày 20/01/2019

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.5

-

-

2.0

-

3.0

9.0

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

 Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.0

-

-

3.0

-

2.5

9.5

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

 Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

1.5

-

-

2.5

-

3.0

9.0

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

 Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.5

-

-

2.0

-

3.5

8.5

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT


Có mưa nhỏ, mưa phùn.

 Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.0

-

-

1.5

-

3.5

9.0

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.5

-

-

2.0

-

2.0

8.5

-

-

-

-

T

140C

200C

18 - 230C

18 - 240C

19 - 240C

19- 220C

13 - 200C

13 - 170C

15 - 200C

16 - 210C

17 - 220C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.0

-

-

2.5

-

2.5

9.5

-

-

-

-

T

140C

210C

18 - 240C

17 - 230C

18 - 230C

18- 210C

14 - 200C

13 - 170C

15 - 190C

15 - 200C

16 - 210C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

98%

94%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Trời rét.

Không mưa. 

Tri rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ.Đêm và sáng sớm trời rét

Không mưa. 

Đêm và sáng sớm trời rét

Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét

Có mưa, mưa rào. Trời rét.

Không mưa.

Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

2.5

-

-

3.0

-

3.5

10.0

-

-

-

-

T

140C

210C

18 - 240C

17 - 230C

18 - 230C

18- 210C

14 - 200C

13 - 170C

15 - 190C

15 - 200C

16 - 210C

Gió

Bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

Đông – Đông Nam  3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

98%

94%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R             : Tổng lượng mưa (mm).

- T             : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió         : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

  - U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com