CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm ngày 11/01/2019 đến ngày 21/01/2019

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

HƯNG HÀ

Mây,

HT
Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

1.0

1.5

5.0

6.0

2.0

-

-

1.5

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT


Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

3.0

2.0

4.5

6.5

2.5

-

-

1.0

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

2.5

1.5

5.0

6.0

2.0

-

-

1.0

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

2.0

2.0

4.5

6.0

2.5

-

-

1.5

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

1.5

2.0

5.0

4.5

2.0

-

-

2.0

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

2.0

2.5

5.5

4.5

1.5

-

-

2.5

-

T

180C

230C

18 - 240C

20 - 240C

19- 220C

13 - 190C

13 - 160C

15 - 190C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

Gió

Đông 3m/s

Đông 3m/s

Đông  4m/s

Đông  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

2.5

2.0

6.0

4.0

2.0

-

-

1.5

-

T

180C

220C

17 - 230C

19 - 230C

18- 210C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

16 - 210C

16 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 4m/s

Đông 4m/s

Đông  5m/s

Đông  6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT


Không mưa.

Trời rét.

Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

R

-

-

3.0

3.5

5.0

4.5

2.5

-

-

1.0

-

T

180C

220C

17 - 230C

19 - 230C

18- 210C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

16 - 210C

16 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 4m/s

Đông 4m/s

Đông  5m/s

Đông  6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chú thích:

- Mây, HT: Mây và hiện tượng thời tiết.

- R             : Tổng lượng mưa (mm).

- T             : Nhiệt độ thấp nhất - Nhiệt độ cao nhất (độ C).

- Gió         : Hướng gió và tốc độ gió (m/s) phổ biến.

  - U            : Độ ẩm tương đối trung bình (%).

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com