CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm ngày 12/01/2019 đến ngày 22/01/2019)

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

5.2

6.6

1.5

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

4.7

6.3

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

6.0

6.5

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

5.1

6.0

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

5.0

6.0

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

5.5

6.0

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

230C

19 - 240C

19 - 220C

14 - 190C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 3m/s

Đông 4m/s

Đông  4m/s

Đông bắc  5m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

6.2

6.9

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

220C

19 - 230C

19 - 210C

14 - 180C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 4m/s

Đông 5m/s

Đông 5m/s

Đông bắc  6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

92%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ.

Có mưa.

 Trời rét

Có mưa.

Trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ.

Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Trời rét.

R

-

-

-

5.9

7.0

2.0

-

-

-

2.0

-

T

180C

220C

19 - 230C

19 - 210C

14 - 180C

13 - 160C

15 - 200C

17 - 220C

17 - 240C

17 - 230C

16 - 220C

Gió

Đông 4m/s

Đông 5m/s

Đông 5m/s

Đông bắc  6m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

97%

92%