CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ ba, ngày 11/02/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ thủy điện: xu thế xuống.

2.       Dự báo:  Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

10/02

19h

10/02

01h

11/02

07h

11/02

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

87

9

48

161

 

-13

145

08h45 12/02

-20

23h45

12/02

Luộc

Triều Dương

131

70

24

135

170

24

140

11h00 12/02

20

02h00 12/02

Hồng

Tiến Đức

137

78

33

133

172

33

140

11h00 12/02

25

02h00 12/02

Ba Lạt

60

-32

103

190

194

-34

170

07h00 12/02

-25

21h30 12/02

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com