CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ ba, ngày 02/06/2020

1. Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

2. Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: biến đổi chậm.

3. Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

1/6

19h

1/6

1h

2/6

7h

2/6

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

15

39

114

82

118

6

100

14h00

3/6

20

23h45

3/6

Đông Quý

 

 

 

 

94

-55

80

13h00

3/6

-20

23h00

3/6

Luộc

Triều Dương

71

43

120

112

132

41

110

16h00

3/6

45

23h45

3/6

Hồng

Tiến Đức

80

50

119

116

133

50

110

16h00

3/6

55

23h45

3/6

Ba Lạt

 

 

 

 

121

-21

105

13h00

3/6

10

23h00

3/6

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com