CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ hai, ngày 29/06/2020

1. Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

2. Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

3. Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

28/6

19h

28/6

1h

29/6

7h

29/6

Hmax

Hmin

19h

29/6

1h

30/6

7h

30/6

13h

30/6

Hmax

30/6

Hmin

30/6

Trà Lý

Thái Bình

30

109

143

78

149

28

90

120

85

60

125

50

Đông Quý

-49

89

95

-2

121

-54

75

85

25

0

70

0

Luộc

Triều Dương

102

106

164

138

165

86

90

145

125

100

145

95

Hồng

Tiến Đức

112

107

166

146

 

 

95

150

135

110

150

100

Ba Lạt

-34

98

100

17

123

-40

85

90

40

10

75

10

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com