CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY Từ ngày 16÷20/05/2020

    Thứ bảy, ngày 16/05/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 11÷15/05/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện biến đổi chậm xu thế lên. Mực nước trung bình tuần: Các trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; các trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quí cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

71

160

12

-25

11

+13

-23

Đông Quí

22

154

12

-102

11

+3

-17

Luộc

Triều Dương

99

168

15

22

11

-18

-39

Hồng

Tiến Đức

105

168

15

33

11

-33

-41

Ba Lạt

50

166

12

-78

11

+14

-18

Độ mặn kỳ triều cường đầu tuần này lớn hơn nhiều so với cùng thời kỳ các năm trước. Độ mặn lớn nhất đo được ngày 12 tại các vị trí (‰).

Sông Hồng:         Ba Lạt: 15,5                   Dương Liễu: 0,034

Sông Trà Lý:        Đông Quý: 14,9             Ngũ Thôn: 1,275                      Phúc Khê: 0,064

Sông Hóa:           Vân Cù: 0,024

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 16÷20/05/2020:

          Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện. Ba ngày đầu mực nước xuống, sau biên đổi chậm. Mực nước trung bình tuần trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quí cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Thủy triều giảm dần từ ngày 16÷19. Triều cường xuất hiện vào các ngày 16, triều kém xuất hiện ngày 19,20. Độ mặn lớn nhất xuất hiện ngày 16 tại Ba Lạt (sông Hồng), Đông Quí (sông Trà Lý) khoảng 3÷8‰.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

68

155

16, 17

10

16, 17

Đông Quí

22

130

16, 17

-60

16, 17

Luộc

Triều Dương

100

160

16, 17

30

17,18

Hồng

Tiến Đức

105

165

16, 17

40

17,18

Ba Lạt

53

145

16, 17

-25

16, 17

           Bản tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 21/05/2020

            Tin phát lúc 11h15

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com