CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY (Từ ngày 21-25/05/20202

    Thứ năm, ngày 21/05/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 16÷20/05/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế xuống. Mực nước trung bình tuần: các trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; trạm Thái Bình tương đương TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm trước; trạm Ba Lạt, Đông Quí cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

67

153

16

6

16

0

-15

Đông Quí

25

126

16

-66

16

+3

-13

Luộc

Triều Dương

79

159

16

33

18

-62

-42

Hồng

Tiến Đức

88

163

16

41

18

-73

-43

Ba Lạt

59

154

16

-25

16

+21

-13

 Độ mặn giảm dần từ ngày 16÷20, độ mặn kỳ triều kém ngày 20/5 đo được tại các vị trí (‰):

Sông Hồng:        Ba Lạt: 2,40                    Dương Liễu: 0,024

Sông Trà Lý:      Đông Quý: 0,500            Ngũ Thôn: 0,052                  Phúc Khê: 0,026

Sông Hóa:          Vân Cù: 0,022

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 21÷25/05/2020:

          Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, điều tiết của các hồ thủy điện và mưa, xu thế lên. Mực nước trung bình tuần đa số các trạm tương đương hoặc thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba lạt cao hơn TBNN). Thủy triều tăng dần từ ngày 21÷25. Triều cường xuất hiện vào các ngày 24, 25; triều kém xuất hiện vào ngày 21. Độ mặn lớn nhất xuất hiện ngày 25 tại Ba Lạt (sông Hồng), Đông Quí (sông Trà Lý) khoảng 5÷8‰.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

70

165

24, 25

-15

24, 25

Đông Quí

26

150

24, 25

-75

24, 25

Luộc

Triều Dương

95

180

24, 25

30

22, 23

Hồng

Tiến Đức

105

185

24, 25

40

22, 23

Ba Lạt

60

165

24, 25

-50

24, 25

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com