CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY (Từ ngày 11÷15/6/2020)

    Thứ 5, ngày 11/06/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 06÷10/6/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện. Ba, bốn ngày đầu mực nước biến đổi chậm xu thế lên, ngày cuối mực nước xuống. Mực nước trung bình tuần các trạm đa số tương đương hoặc thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt, Đông Quí cao hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

80

181

9

-13

7, 8

0

-22

Đông Quí

31

168

8, 9

-98

8

+5

-3

Luộc

Triều Dương

111

186

9

36

8

-54

-39

Hồng

Tiến Đức

117

190

9

48

6

-66

-45

Ba Lạt

65

199

8

-63

9

+24

-8

Độ mặn kỳ triều cường tuần này quan trắc tại các vị trí rất cao, độ mặn tại trạm thủy văn Đông Quí cao nhất trong các tháng đo mặn năm 2019-2020 và là độ mặn cao nhất quan trắc được trong tháng 6 từ trước đến nay. Độ mặn lớn nhất đo được ngày 09/6 tại các vị trí (‰) như sau:

Sông Hồng:       Ba Lạt: 10,2              

Sông Trà Lý:    Đông Quý: 22,4            Ngũ Thôn: 8,20                  

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 11÷15/6/2020:

Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế xuống. Mực nước trung bình tuần các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt, Đông Quí cao hơn TBNN). Thủy triều giảm dần từ ngày 11÷15. Triều cường xuất hiện vào các ngày 11, 12; triều kém xuất hiện vào ngày 15. Độ mặn giảm dần từ ngày 11÷15. Độ mặn lớn nhất xuất hiện ngày 11 tại Ba Lạt (sông Hồng) khoảng 5÷8‰, Đông Quí (sông Trà Lý) khoảng 10÷12‰.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

77

165

11, 12

5

11, 12

Đông Quí

27

150

11, 12

-75

11, 12

Luộc

Triều Dương

105

180

11, 12

45

12, 13

Hồng

Tiến Đức

110

185

11, 12

55

12, 13

Ba Lạt

62

170

11, 12

-45

11, 12

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com