CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY (Từ ngày 26÷30/6/2020)

    Thứ sáu, ngày 26/06/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 21÷25/6/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện. Ba ngày đầu mực nước lên, hai ngày sau mực nước biến đổi chậm. So với TBNN trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn; trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quí cao hơn. So với cùng kỳ năm trước tất cả các trạm đều thấp hơn.

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

91

184

23, 24

7

25

+8

-8

Đông Quí

35

170

24

-85

24

+8

-1

Luộc

Triều Dương

135

200

23

69

25

-46

-9

Hồng

Tiến Đức

140

203

23

81

25

-62

-13

Ba Lạt

51

176

23

-72

24

+10

-8

Độ mặn tuần qua nhỏ, độ mặn lớn nhất đo được ngày 24 tại các vị trí (‰):

Đông Quí (sông Trà Lý): 4,80

Ba Lạt (sông Hồng): 4,00

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 26÷30/6/2020:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế xuống. Mực nước trung bình tuần tại các trạm so với  TBNN: Trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn; trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quý cao hơn; so với cùng kỳ năm trước: trạm Triều Dương, Tiến Đức cao hơn; trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quí thấp hơn hoặc tương đương. Thủy triều giảm dần từ ngày 26÷30. Triều cường xuất hiện vào các ngày 26, 27; triều kém xuất hiện vào ngày 30. Độ mặn tuần này nhỏ.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

85

170

26, 27

10

26, 27

Đông Quí

30

150

26, 27

-80

26, 27

Luộc

Triều Dương

130

180

26, 27

65

26, 27

Hồng

Tiến Đức

140

185

26, 27

75

26, 27

Ba Lạt

47

155

26, 27

-60

26, 27

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com