CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY (Từ ngày 21÷25/7/2020)

    Thứ 3, ngày 21/07/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 15÷20/7/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế lên. Mực nước trung bình tuần tại các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước).

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

89

190

20

20

20

-37

-14

Đông Quí

37

171

20

-72

20

-1

-2

Luộc

Triều Dương

144

215

20

99

19

-128

-10

Hồng

Tiến Đức

148

216

20

108

19

-149

-18

Ba Lạt

75

194

20

-36

20

+24

+2

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 21÷25/7/2020:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, hai ngày đầu mực nước biến đổi chậm, ba ngày sau mực nước xuống. Mực nước trung bình tuần đa số các trạm thấp hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN, trạm Thái Bình thấp hơn cùng kỳ năm trước). Thủy triều giảm dần từ ngày 22÷25, triều cường xuất hiện vào các ngày 21÷25.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

90

200

21, 22

10

21, 22

Đông Quí

35

180

21, 22

-85

21, 22

Luộc

Triều Dương

150

225

21, 22

95

21÷23

Hồng

Tiến Đức

155

230

21, 22

105

21÷23

Ba Lạt

73

205

21, 22

-50

21, 22

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com