CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 01 ÷ 05/6/2018 )

    Thứ sáu, ngày 01/6/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 26÷31/5/2018:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, tăng dần từ ngày 27÷31. Mực nước trung bình các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng Ba Lạt cao hơn TBNN).

                                 Đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hmin

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thái Bình

160

31

6

29

72

-4

-18

Luộc

Triều Dương

173

31

56

29

105

-49

-27

Hồng

Tiến Đức

179

31

67

29

114

-60

-28

Ba Lạt

152

31

-48

31

56

+16

-7

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 01÷05/6/2018:

Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất tại các trạm có khả năng xảy ra vào ngày 01, 02. Mực nước trung bình trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; Trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước. Triều cường xuất hiện từ ngày 01÷05.

        Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thái Bình

165

0

78

Luộc

Triều Dương

185

50

115

Hồng

Tiến Đức

190

60

125

Ba Lạt

160

-60

55

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com