CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 06 ÷ 10/6/2018 )

    Thứ tư, ngày 06/06/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/6/2018:

Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước trung bình trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước; trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hmin

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

184

3

8

1

91

+15

+19

Luộc

Triều Dương

195

3

74

5

132

-25

+20

Hồng

Tiến Đức

200

3

87

5

141

-37

+20

Ba Lạt

171

3

-52

2

57

+16

+5

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/6/2018:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, xu thế xuống. Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các trạm có khả năng xảy ra vào đầu kỳ; mực nước trung bình thấp hơn TBNN (riêng Ba Lạt cao hơn), tương đương hoặc thấp hơn cùng kỳ năm trước. Thủy triều giảm dần từ ngày 06÷10, triều kém vào các ngày 09÷10.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

150

10

75

Luộc

Triều Dương

165

70

110

Hồng

Tiến Đức

175

80

120

Ba Lạt

135

-30

55

                                 

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com