CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 11 ÷ 15/6/2018 )

    Thứ hai, ngày 11/6/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 06÷10/6/2018:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều. Mực nước trung bình trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN, cao hơn cùng kỳ năm trước; trạm Thành phố tương đương TBNN, cao hơn cùng kỳ năm trước; trạm Ba Lạt cao hơn TBNN, tương đương cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hmin

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

161

6

21

6

80

0

+4

Luộc

Triều Dương

174

7

84

6

123

-42

+13

Hồng

Tiến Đức

182

7

99

6

136

-47

+16

Ba Lạt

149

6

-32

6

55

+14

0

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 11÷15/6/2018:

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, xu thế lên. Mực nước cao nhất các trạm có khả năng xuất hiện vào ngày 14, 15; mực nước thấp nhất trạm Thành phố, Ba Lạt xuất hiện vào ngày 14, 15; trạm Triều Dương, Tiến Đức vào ngày 11, 15. Mực nước trung bình trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN, cao hơn cùng kỳ năm trước; trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước. Thủy triều tăng dần từ ngày 11÷15. Triều kém xuất hiện vào ngày 11, triều cường xuất hiện từ ngày 13÷15.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

190

5

85

Luộc

Triều Dương

205

85

130

Hồng

Tiến Đức

215

100

140

Ba Lạt

180

-55

58

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com