CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (từ ngày 6-10/7/2018)

    Thứ sáu, ngày 06/07/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/7/2018:

Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, xu thế xuống. Mực nước trung bình tại các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

180

1

27

4

92

- 10

- 12

Luộc

Triều Dương

199

1

100

5

148

- 74

- 31

Hồng

Tiến Đức

208

1

111

5

158

- 86

- 34

Ba Lạt

167

1

- 42

1

56

+ 12

- 3

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/7/2018:

Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các trạm xuất hiện ngày 06, 10. Mực nước trung bình các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN). Thủy triều yếu, triều kém vào các ngày 06÷09.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

135

30

75

Luộc

Triều Dương

165

85

120

Hồng

Tiến Đức

175

95

130

Ba Lạt

130

  - 15

57

                                 

Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com