CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Bổ sung) Từ ngày 06 ÷ 10/7/2018

    Thứ sáu, ngày 06/07/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/7/2018:

Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, xu thế xuống. Mực nước trung bình tại các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

180

1

27

4

92

- 10

- 12

Luộc

Triều Dương

199

1

100

5

148

- 74

- 31

Hồng

Tiến Đức

208

1

111

5

158

- 86

- 34

Ba Lạt

167

1

- 42

1

56

+ 12

- 3

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/7/2018:

2÷3 ngày đầu mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều; 2 ngày cuối mực nước trạm Triều Dương, Tiến Đức lên do hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy số 1 vào 8h sáng 7/7. Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các trạm xuất hiện ngày 06, 07, 10. Mực nước trung bình các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN). Thủy triều yếu, triều kém vào các ngày 06÷09. Độ đục trong sông tăng.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

160

35

100

Luộc

Triều Dương

240

95

155

Hồng

Tiến Đức

250

105

165

Ba Lạt

140

      - 15

60

Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com