CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 11 ÷ 15/7/2018 )

    Thứ tư, ngày 11/07/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 06÷10/7/2018

2÷3 ngày đầu mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều, 2÷3 ngày sau mực nước trạm Triều Dương, Tiến Đức lên do hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy. Mực nước trung bình tại các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

161

10

34

06

89

-28

-42

Luộc

Triều Dương

223

10

101

06

147

-105

-80

Hồng

Tiến Đức

233

10

111

06

156

-121

-85

Ba Lạt

129

10

-15

06

54

+6

-15

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 11÷15/7/2018

Mực nước trạm Thành phố, Ba Lạt dao động theo thủy triều, xu thế lên. Trạm Triều Dương, Tiến Đức 2 ngày đầu mực nước lên; 2÷3 ngày sau biến đổi chậm (hồ Hòa Bình vẫn duy trì 2 cửa xả). Mực nước cao nhất, thấp nhất trạm Thành phố, Ba Lạt xuất hiện vào các ngày 11, 14, 15. Mực nước cao nhất trạm Triều Dương, Tiến Đức xuất hiện vào các ngày 11, 12; mực nước thấp nhất xuất hiện vào các ngày 14, 15. Mực nước trung bình các trạm đều thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN). Thủy triều tăng dần từ ngày 11÷14, triều cường vào các ngày từ 11÷15.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm).

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

230

80

140

Luộc

Triều Dương

265

185

220

Hồng

Tiến Đức

275

195

230

Ba Lạt

210

-25

70

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com